• Диагностика и Хирургично лечение на всички видове очни заболявания
  • Диагностика, профилактика и лечение на гинекологичните заболявания, бременност
  • Диагностика, профилактика и лечение на кардиологични заболявания
  • Високоспециализирана и модерна, извършваща широка гама изследвания
  • Диагностика и лечение на ендокринни заболявания

За клиниката

СОБАЛ "Пентаграм" и МЦ "Пентаграм 2012" е съвременна  очна клиника, предлагаща отлично качество на медицинските услуги и персонално внимание към всеки пациент.

Клиниката е оборудвана с най-модерна апаратура за диагностика на всички видове очни заболявания.

Разполага с модерни операционни зали за оперативно лечение на:

Модерният Акушеро-Гинекологичният кабинет към клиниката е снабден с 4D ехограф за извършване на фетална морфология.

Към центъра има и модерна клинична лаборатория за изследване на хематологични и биохимични показатели.

B медицински център "Пентаграм 2012" се извършват и кардиологични консултации.

СОБАЛ "Пентаграм" и МЦ "Пентаграм 2012" имат договор с НЗОK  както  в областта  на очните прегледи , така и за всички амбулаторни процедури и клинични пътеки. Разполага с леглова база с престой до 48 часа.

СОБАЛ "Пентаграм" и Медицински център "Пентаграм 2012" работят със следните здравноосигурителни фондове:
- "ЗАД България" АД
- "ЗД Съгласие" АД
- "ЗАД Здравноосигурителен институт" АД
- "ОЗОФ Доверие ЗАД" АД
- "ЗК Надежда" АД
- "Алианц" АД

© IDEA GRAPHIC 2012 | Условия
ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ