• Диагностика и Хирургично лечение на всички видове очни заболявания
  • Диагностика, профилактика и лечение на гинекологичните заболявания, бременност
  • Диагностика, профилактика и лечение на кардиологични заболявания
  • Високоспециализирана и модерна, извършваща широка гама изследвания

Ценова листа

ОЧНИ БОЛЕСТИ - Амбулаторна дейност

1.Първичен преглед (включващ: зрителна острота, вътреочно налягане,
биомикроскопия, пахиметрия, офталмоскопия)
- извършен от д-р Веселин Даскалов – 90.00 лв
- извършен от друг лекар специалист очни болести – 60.00 лв
- извършен от лекар – външен консултант – 120лв.
2.Вторичен преглед, извършен от:
- Д-р Даскалов – 50.00 лв
- друг специалист по очни болести – 40.00 лв.
3. Аргон лазер трабекулопластика (ALT)
- за едно око – 120.00 лв
4. YAG лазер:
- YAG лазер маркиране на едно око –120.00 лв
- SLT /YAG/ - Селективна лазерна трабекулопластика при глаукома на едно око –
120.00 лв.
5. Лазертерапия на очни заболявния с ретинален лазер ALC
- на едно око – 70.00 лв
6. Ехография на орбита и очна ябълка или ехобиометрия – 60.00 лв
7. Ехография – В – 80.00 лв
8. Изследване на зрително поле - периметрия, кампиметрия – 50.00 лв
9. Изследване на цветното зрение с цветни таблици – 30.00 лв
10. Гониоскопия на преден очен сегмент – 40.00 лв
11. Изследване с триогледални стъкла /Голдман/ - 40.00 лв
12. Екзофталмометрия – 20.00 лв.
13. Скенер на очи:
- ОСТ на преден сегмент – 60.00 лв.
- Оптична кохерентна томография /ОСТ – Стандарт / - 100.00 лв
- Ангио - оптична кохерентна томография /ОСТ – А/ - 120.00 лв
- ОСТ пахиметрия – 70.00 лв
14. Топографско изследване
- на предна и задна корнеална /роговична/ повърхност с апарат Пентакам /Pentacam/ -
80.00 лв
- Роговична /корнеална/ топография с апарат Atlas - 80.00 лв
- WaveScan WaveFront топограф - диагностичен анализ при несъвършенства и
изкривявания на зрителната система/ - 80.00лв
15. Отстраняване на хирургични шевове – 30.00 лв
16. Отстраняване на чуждо тяло от роговица и конюнктива – 40.00 лв
17. Пахиметрия – 30.00 лв
18. Поставяне, сваляне на очна протеза – 20.00 лв

19. Проба на Зайдел – 20.00 лв
20. Проба на Ширмер /за определяне на слъзната секреция/ – 30.00 лв
21. Цветни проби за слъзни пътища – 20.00 лв
22. Скиаскопия – 30.00 лв
23. Сондиране на каналикули и промиване на слъзни пътища – 50.00 лв
24. Терапевтична субконюнктивална парабулбарна и ретробулбална инжекция – 20.00
лв
25. Тонометрия - 10.00 лв
26. Флуоресцинова ангиография на съдовете на окото – 100.00 лв
27. Венозна апликация на контрастно вещество - 80.00 лв
28. Диагностичен пакет „рефрактивна хирургия“ – 150.00 лв
35. Диагностичен пакет - Макулна дегенерация – 180.00 лв
36. Диагностичен пакет – Макулен Едем – 180.00 лв
37. Диагностичен пакет – Глаукома - 150.00 лв
38. Предоперативна анестезиологична консултация за лица под 18 год. възраст – 80 лв
39. Предоперативна анестезиологична консултация за лица над 18 год. Възраст - 80 лв
40. Пакет за изслеване на слъзен филм /вкл. осмоларитет/ - 60 лв

ОБЩИ УСЛУГИ:

1. Консултация по медицински документи от лекар специалист, без присъствието на
пациента - 40.00лв.
2. Апликации:
- Венозна манипулация-еднократно- 20.00лв.
- Мускулна манипулация-еднократно- 10.00лв.
- Подкожна манипулация-еднократно- 10.00лв.
3. Включване на система в стационара под медицински контрол /без медикаментите/,
еднократно – 25.00лв.
4. Първична хирургична и медикаментозна обработка и превръзка на повърхностна рана,
еднократно – 30.00лв.
5. Домашни посещения – конкретно, съобразно характера и обема на медицинската
специализирана дейност и придружаващите ги консумативи и/или медикаменти
използвани при необходимост – 80.00лв., без транспортни разходи.
6. Продължаване на болничен лист с ЛКК – 30.00лв.
8. Заверен препис на медицински документи издадени от медицинския център – 10.00 лв.

ПАКЕТИ ПРИ ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ – 01.03.2023 г.

1. Пакет за операция на катаракта - сферична мека – 1100 лв.
2. Пакет за операция на катаракта - асферична трикомпонентна мека- 1200 лв.
3. Пакет за операция на катаракта - асферична моноблок мека – 1300 лв.
4. Пакет за операция на катаракта - асферична мека моноблок с жълт филтър– 1400 лв.
5. Пакет за операция на катаракта - асферична мека моноблок премиум–1500 лв.
6. Пакет за операция на катаракта - ирис клипс - 1200 лв.

7. Пакет за операция на катаракта - асферична мека EDOF – 1800 лв.
8. Пакет за операция на катаракта - асферична мека - 1900 лв
9. Пакет за операция на катаракта - монофокална торична мека - 1800 лв.
10. Пакет за операция на катаракта - мултифокална (бифокална) мека – 2200 лв
11. Пакет за операция на катаракта - мултифокална (трифокална) мека – 2800 лв.
12. Пакет за операция на катаракта - мултифокална (трифокална) торична мека - 3000 лв.
13. Пакет за операция на глаукома с имплант Ologen – 850 лв.
14. Пакет за операция на глаукома с имплант Express – 1800 лв.
15. Пакет за операция на глаукома с имплант Preser Flo – 2400 лв.
16. Пакет за операция на глаукома – циклофотокоагулация – 850 лв.
17. Пакет за операция на глаукома с техника Клапа на Ахмед – 1460 лв.
18. Пакет за операция при роговични ектазии и инфекции /CXL/ - 800 лв.
19. Пакет за операция при кератопласика – 2500 лв.
20. Пакет за операция на витреоретинални заболявания – склерално усилване с импланти -
850 лв
21. Пакет за операция на витреоретинални заболявания – вътреочна тампонада
/силиконово масло, тежки течности, експандиращи газове/ - 1100 лв.

© IDEA GRAPHIC 2012 | Условия
ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ