• Диагностика и Хирургично лечение на всички видове очни заболявания
  • Диагностика, профилактика и лечение на гинекологичните заболявания, бременност
  • Диагностика, профилактика и лечение на кардиологични заболявания
  • Високоспециализирана и модерна, извършваща широка гама изследвания

Офталмология

01

Д-р Ралица Кермедчиева

Дипломира се, като лекар през 2007г. в Медицински Университет гр. Пловдив.

Специализира в Университетска очна клиника в УМБАЛ “Св. Георги” ЕАД и придобива специалност по Очни болести през 2014г в Катедра по Очни болести към Медицински Университет гр. Пловдив.

През 2021г придобива своята образователна и научна степен „Доктор“ към МУ Пловдив.

Тема на дисертационният труд: „Конфокална микроскопия и Предно- сегментна Оптична Кохерентна Томография на филтрационни възглавнички след трабекулектомия“

От 2014г до 2017г работи, като офталмолог в Университетска очна клиника в УМБАЛ “Св. Георги” ЕАД гр. Пловдив.

Офталмолог в МЦ “Димед“ гр. Пловдив в периода 2016 – 2017г.

Офталмолог в МБАЛ и МЦ “Тримонциум” гр. Пловдив в периода 2017 – 2020г.

Работи като офталмолог в МЦ “Пентаграм 2012” от 2020г.

Допълнителни квалификационни курсове:

Член на:

© IDEA GRAPHIC 2012 footer | Условия ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ footer