• Диагностика и Хирургично лечение на всички видове очни заболявания
  • Диагностика, профилактика и лечение на гинекологичните заболявания, бременност
  • Диагностика, профилактика и лечение на кардиологични заболявания
  • Високоспециализирана и модерна, извършваща широка гама изследвания
  • Диагностика и лечение на ендокринни заболявания

Анкета за потребителите на уебсайта на СПЕЦИАЛИЗИРАНА ОЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПЕНТАГРАМ и МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ПЕНТАГРАМ 2012

1. Как стигнахте до нашата уебстраница?2. Лесно ли стигнахте до уебстраницата?
3. Лесно ли се ориентирахте в подреждането на уебстраницата?
4. Какъв тип информация търсехте?
5. Намерихте ли търсената информация?
6. Беше ли тази информация полезна за Вас?
7. Тази информация беше ли добре представена?
8. Каква оценка бихте дали на уебсайта на МЦ Пентаграм и СОБАЛ Пентаграм по скалата от 6 до 2, където 6 съответства на „отличен“, 5 – на „много добър“, 4 – на „добър“, 3- на „среден“ и 2 – на „слаб“. Оценете всеки от посочените по-долу критерии.

Достъпност


Съдържание


Начин на представяне на информацията

9. Как, според Вас можем да направим уебсайта на МЦ Пентаграм и СОБАЛ Пентаграм по-лесен за потребителите? Моля, дайте предложения!


10. Има ли според Вас информация, която би трябвало да се представи на нашата уебстраница? Възможни са повече отговори.

11. Колко често посещавахте уебстраницата на МЦ Пентаграм и СОБАЛ Пентаграм през последните 3 месеца?

12. Вашият пол е:13. Възрастта Ви е:
14. Ако искате да се свържем с Вас, моля оставете e-mail за обратна връзка:

© IDEA GRAPHIC 2012 | Условия
ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ